Portalul judetului Salaj
Sectiuni
Catalog firme Hoteluri & Pensiuni Restaurante Imobiliare Auto Diverse Contact
Autentificare
· Parola uitata?
· Inregistrare
Reclama
Metodologia si calendarul tezelor unice.
Adaugat pe 2 septembrie 2007.

Navigare:
· Inapoi la lista de articole
· Inapoi la pagina principala

  

Tezele cu subiect unic vor înlocui Testele Naționale începând din acest an școlar. În primul semestru, ele sunt programate să aibă loc în perioada 30 noiembrie - 14 decembrie. În cel de-al doilea semestru, ele vor fi susținute în luna mai.

Disciplinele la care elevii vor susține tezele cu subiect unic sunt limba română și matematică pentru clasa a VII-a și limba română, matematică și istorie sau geografie pentru clasa a VIII-a.

Teza cu subiect unic la limba și literatura română

Ministerul Educației a reușit să spună cum vor arăta tezele cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a, dar doar pentru limba și literatura română. Matematica, limba maternă, istoria sau geografia mai au de așteptat cel mult două săptămâni, a declarat Zvetlana Preoteasa, secretara de stat pentru învățământul preuniversitar.

Conform precizărilor MECT, elevii trebuie să înțeleagă un text literar dat, să-l analizeze și să se exprime în scris corect. La limba română, elevii de clasa a VII-a trebuie să aibă noțiuni de fonetică și vocabular. În primul semestru pot avea una-două cerințe vizând noțiuni de morfosintaxă, studiate în anii anteriori, iar în al doilea semestru, accentul se va pune pe morfosintaxă și sintaxa propoziției, apărând doar una-două cerințe cu privire la noțiunile de vocabular.

La literatura română, elevii din penultimul an trebuie să cunoască modalitățile de organizare a unui text epic și procedeele de realizare a expresivității artistice. Ei trebuie să știe să rezume un text dat, să comenteze semnificațiile textului, ale titlului, trăsăturile personajelor, expresivitatea și să fie capabili să-și exprime un punct de vedere despre textul dat.

Vor fi acordate punctaje detaliate pentru conținut și redactare și pentru calitatea exprimării. În primul semestru, elevii vor trebui să realizeze descrieri, să redacteze texte narative și dialoguri, să rezume texte la prima vedere, să prezinte modelele lor reprezentative din familie, școală sau societate și să-și poată exprima un punct de vedere pe o temă dată.

Pe al doilea semestru, subiectele de literatură se vor centra pe caracterizarea personajelor din operele studiate, prezentarea trăsăturilor genului epic sau liric, dar și pe prezentarea modelele lor din familie, școală sau societate și exprimarea unui punct de vedere pe o temă dată.


La clasa a VIII-a cerințele sunt mai mari

Pentru elevii de clasa a VIII-a, lucrurile se complică. La limba română, elevii trebuie să fie capabili să identifice valorile stilistice ale cuvintelor la nivelurile fonetic, lexical, morfosintactic, să sesizeze valorile expresive și să utilizeze corect elementele de vocabular, în baza unui text la prima vedere.

În semestrul întâi, pot apărea una-două cerințe despre valoarea expresivă a unor categorii semnatice sau morfosintactice studiate în anii anteriori, iar în semestrul al doilea, accentul se va pune pe elementele de sintaxă a propoziției și a frazei.

La literatura română, elevii trebuie să cunoască elementele de structură și trăsăturile textului narativ/liric/dramatic, modurile de expunere, ideile principale și semnificația procedeelor de expresivitate artistică.

Totodată, trebuie să știe să rezume un text dat, să caracterizeze personaje, să cunoască genurile literare, să comenteze diverse semnificații și să-și poată exprima un punct de vedere referitor la un text. Subiectele pe primul semestru pot consta în redactări de scrisori, compuneri, continuări de dialoguri, cereri, rezumate sau pot cere elevilor să comenteze secvențe dintr-un text la prima vedere.

Pe al doilea semestru, elevii vor avea de scris scurte narațiuni sau compuneri cu privire la diverse evenimente sociale sau culturale, invitații, compuneri despre textele literare studiate, comentarii sumare și argumentări referitoare la secvențe din texte studiate sau la prima vedere.


Elevii își vor autocorecta teza înainte de a o preda

Dacă elevii constată că au scris greșit total sau parțial un subiect și au timp să-l rescrie, ei vor încadra textul între parateze rotunde și vor tăia fiecare rând cu o linie orizontală. Textul corect îl vor scrie la secțiunea „Corecturi”, de la finalul lucrării.

Dacă elevii vor greși doar câteva cuvinte dintr-o frază, pot rescrie fraza în întregime, la aceeași secțiune specială, după ce au tăiat-o cu o linie orizontală și au încadrat-o între paranteze. Dacă nu mai au foarte mult timp la dispoziție, vor tăia doar cuvintele greșite, în același mod, și vor pune în dreptul fiecăruia o cifră. Apoi vor merge la secțiunea „Corecturi” unde vor scrie cifra respectivă și cuvântul corect.


Elevii aparținând minorităților naționale vor susține o probă la limba maternă. Înscrierea elevilor la liceu se va face pe baza notelor obținute la tezele cu subiect unic și a mediei din clasele V-VIII.

Potrivit Ministerului Educatiei, elevii claselor a șaptea și a opta vor avea la dispoziție două ore pentru fiecare probă a tezelor cu subiect unic și nu 50 de minute, cum a fost până acum. Metodologia aprobată de Ministerul Educației precizează faptul că fiecare lucrare va trece prin mâinile a doi dascăli de la o altă școală decât cea la care învață elevii.

Notare:

Baremele unice de evaluare si notare vor fi postate pe site-ul MECT, dupa desfasurarea tezelor cu subiect unic. Activitatea de evaluare va dura maxim 3 zile.

Evaluarea se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu, cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si notare. Nota finala se stabileste prin media aritmetica a notelor acordate de fiecare profesor evaluator.

Fractiunile de punct rezultate din impartire se rotunjesc la nota imediat superioara, daca sunt cuprinse in intervalul 0,50 - 0,99, sau se anuleaza, daca sunt cuprinse in intervalul 0,01 - 0,49.

Metodologia prevede si existenta unui interval de 5 zile dupa afisarea notelor, in care profesorul care preda la clasa are obligatia de a analiza, impreuna cu elevii, lucrarile si notele obtinute. In urma acestei analize, elevii pot depune eventualele contestatii la comisia din unitatea de invatamant.

Dacă în aceste cinci zile vreunul dintre elevi va încerca să modifice lucrarea va fi notat cu unu și se va alege și cu nota scăzută la purtare. Și profesorul va fi tras la răspundere în acest caz.

In fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti se constituie cate un centru de contestatii, in care se reevalueaza, pentru fiecare disciplina, tezele ale caror note initiale au fost contestate. Reevaluarea tezelor se desfasoara pe o perioada de doua zile de la data depunerii contestatiilor, conform calendarului.

In situatia in care intre nota initiala a comisiei din centrul de evaluare si nota comisiei din centrul de contestatii se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte, nota finala a tezei reevaluate este cea acordata de comisia din centrul de contestatii.

Sanctiuni:

Elevii surprinsi avand asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii tezelor sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la teza respectiva.

Elevii care, in perioada de analiza a tezelor, modifica sau completeaza continutul acestora, primesc nota 1 la teza respectiva, iar nota la purtare se scade cu 3 puncte.

Profesorii care, in perioada de teze, furnizeaza raspunsuri, falsifica lucrari, sau savarsesc orice alte fapte care impiedica desfasurarea in conditii normale a tezelor si aduc prejudicii imaginii invatamantului sunt sanctionate disciplinar. Dupa caz, se procedeaza si la sesizarea organelor de urmarire penala.

CALENDARUL TEZELOR CU SUBIECT UNIC

SEMESTRUL I
Limba maternă - 30 noiembrie
Matematică - 5 decembrie
Istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a) - 11 decembrie
Limba română - 14 decembrie

SEMESTRUL AL II-LEA
Limba maternă - 6 mai
Istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a) - 9 mai
Limba română - 13 mai
Matematică - 16 mai

Pentru ca reclama ta sa apara mai jos contacteaza-ne folosind pagina de contact

Magazin Salajean Lenjerie Sexy Anunturi Sibiu Anunturi Baia Mare Agentii Imobiliare Baia Mare
You must set the ad_network_ads_405.txt file to be writable (check file name as well).